EurosteelDotacje

Firma EUROSTEEL SP. Z O.O jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa I, działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

W ramach programu firma uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-322/08 pn. Wzrost konkurencyjności firmy Eurosteel poprzez zakup nowoczesnych maszyn do obróbki blachy i dokonała zakupu:
  • wycinarki plazmowej sterowanej numerycznie wraz z oprzyrządowaniem,
  • prasy krawędziowej sterowanej numerycznie,
  • frezarki sterowanej numerycznie.
Wyżej wymienione maszyny współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa.

Copyright © 2010-2013 Eurosteel Sp. z o.o. All rights reserved.